top of page

HUURVOORWAARDEN

 1. Opslag24.com verhuurt aan de klant een opslagruimte conform de bepalingen van de overeenkomst met als enig doel de opslag van (toegestane) goederen. Opslag24.com kan nooit fungeren als bewaker of bewaarnemer van de goederen.

 2. De klant garandeert dat hij de juridische en/of economische eigendom van de goederen bezit en bijgevolg aansprakelijk is voor de opgeslagen goederen. De klant vrijwaart Opslag24.com inzake alle vordering of andere actie van een derde in verband met de goederen.

 3. Vanaf de ingang van de overeenkomst mag Opslag24.com naar eigen goeddunken communicaties aan de klant richten per gewone post of per email. De klant dient elke adreswijziging te melden aan Opslag24.com alvorens dit in werking treedt.

 4. Het is strikt verboden om de volgende goederen op te slaan : wapens, drugs, explosieven, bederfbare etenswaren, zelf-ontvlambare goederen alsook goederen waarvoor een vergunning verplicht is.

 5. De klant dient zijn goederen correct te verpakken en te stouwen zodat bij verplaatsing in de complex geen schade kan ontstaan.

 6. De klant doet totale afstand van verhaal tegenover Opslag24.com en andere huurders voor schade aan de goederen en is verantwoordelijke voor het verzekeren ‘All-risk’ van zijn goederen.

 7. Opslag24.com behoudt zich het recht voor om opslag te weigeren zonder verantwoording alsook de toegang tot de box te hebben op eigen initiatief of op aanvraag van bevoegde instanties.

 8. De overeenkomst wordt afgesloten voor een minimum periode van 1 maand en per volledige maand. Na deze periode wordt de overeenkomst automatisch voor onbepaalde duur verlengd en kan deze ten alle tijde worden geannuleerd door een kennisgeving tenminste 5 werkdagen op voorhand per mail of aangetekend.

 9. Als de betaling niet volledig werd ontvangen op de vervaldatum, mag Opslag24.com de toegang tot de container opschorten tot het uitstaande saldo betaald is.

 10. Indien de huurprijs verschuldigd krachtens de overeenkomst niet betaald is binnen de 2 maanden, verwerft Opslag24.com aanvullende rechten:
  a) de mogelijkheid om naar eigen goeddunken de goederen uit de box te verwijderen teneinde deze over te brengen naar een alternatieve opslaglocatie zonder enige aansprakelijkheid voor schade ten gevolge hiervan;
  b) de mogelijkheid om overeenkomst te verbreken en een bezettingsvergoeding aan te rekenen;
  c) de mogelijkheid om de goederen als verlaten goederen (res derelicta) te beschouwen en zich ervan te ontdoen. De opbrengsten van de verkoop van deze goederen worden weerhouden ter kwijting van de schuld en andere handelingskosten. De klant wordt hiervan per aangetekend schrijven geïnformeerd. Indien de baten de kosten overtreffen zal dit aan de klant terugbetaald worden indien deze gelokaliseerd kan worden en dit binnen de twee maanden. Alle kosten van verplaatsing en handling zullen direct verrekend worden. Bij onvoldoende opbrengst zullen de algemene voorwaarden verder toegepast worden.

 11. Bij het opvullen en leegmaken van de container dient de huurder aanwezig te zijn. Bij machtiging van derden dient de huurder aan de verhuurder een geschreven machtiging over te maken.

 12. Alle geschillen die kunnen voortvloeien uit de overeenkomst vallen onder de bevoegdheid van rechtbank van Turnhout.

 13. Indien een deel van deze overeenkomst nietig is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel onverlet.

 14. De betaling van een factuur voortvloeiend uit deze overeenkomst impliceert de aanvaarding van de algemene voorwaarden.

  Zit u nog met een vraag? Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen!

Wenst u meer informatie of bent u geïnteresseerd in onze diensten?

We verstrekken onze service over de regio Kempen: Geel, Kasterlee, Herentals, Mol, Balen, Westerlo, Olen, Meerhout, Tessenderlo, Beringen, Leopoldsburg en Lommel.

Aarzel dan niet langer en contacteer ons telefonisch, via mail of via het contactformulier. Ook voor een gratis offerte kunt u ons contacteren.

bottom of page